127 Weidema, J. H. horlogemaker2e Westerstraat 26. Weigerman, J. R. zeevarendeMolslaan 169. Weingaard, de wed II. C. gob. Yermeulen Zuideindo 27. Wel, G. EL v. d. arbeider, Crommelinlaan 33. *§Wel, J. y. d. schipper, Buitenwatersloot 256. Welk, de wed. H. J. geb. Snelleman Vlamingstraat 11. Wellan, B. A. F. -- apotheker, Oude Delft 204. fWelsink, F. C. A. inspecteur van politieKolk 3. Weltenaar, J. Rietveld 47. Welter, P. O. mouterKromstraatsteeg 29. Welter, L. C. onderwijzer, Kromstraatsteeg 29. Welter, W. J. timmerman, Donkersteeg 8. Weitje, C. M. werkmanBuitenwatersloot 161. Weitje, H. schipper, Paxlaan 39, (Hof v. Delft). y§Welij, A. A. van -metselaarBoterbrug 5. Wemmers, wed. A. C geb. Kazelte Wbsterdwarsstraat 23. Wendt, K. J. verver, Gastliuislaan 87. Wenmakers, F. J. J. A wagenmaker, Vlamingstraat 92. Wennekes, Mej. J. E. Raamstraat 12. Wennemer, J. B. C. koopman, Brab. Turfmarkt 13. Wens, Mej F H. Papenstraat 20. Wens, G. blikslager, Oosterstraat 63. j§*Wens, J. II. koperslagerVoldersgracht 20. Wensen, F1. M. van -- winkelier, Wijnhaven 4. Wensing, R. schipperGeerweg 26. Wensveen, M. schipperWesterdwarsstraat 42. Wentink, de wed. J. geb v d. Vaart Dertienhuizen 1 Wentink, P. opzichter gemeente-reinigingVerversdijk 96. Werden, Mej. J. G. van Oude Delft 94. Werf, S. v. d. onderwijzerKantoorgracht 13. Werner, J. P. A. broodbakkerVerversdijk 5. Wesseling, F. IE. metselaarNieuwe Langendijk 6. Wesseling, L. J. tabakswerker, Molslaan 101. Wesseling, L. J. timmerman, Krabbelaan 67. (Hof v. Delft). Wesseling, Mej. de wed. M. P. geb. Beekman - Molslaan 34. Wesseling, V. metselaar, Nieuwe Schoolstraat 58. Wessing, P. van werkman, Buitenwatersloot 223a! Westerliaus, J. koopmanBrab. Turfmarkt 61. Westerman, E. II. gep. brievenbesteller, Oosterstraat 64. Westerman, E. J. ambt. gem. secretarie, Oosteinde 236. Westerman, H. timmerman, Markt 11. Westmaas, A. tuinderOostsingel 6. Westmaas, C. J. tuindererversdijk 158.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 159