123 Vollebreg't, J. A. winkelierBuitenwatersloot 39. j-Vollering, G. homomanTan Leeuwenhoeksingel 201. fYollering, J. J. Molslaan 12. Yondelen, wed. A. M. v. geb Holkamp - Yeryersdijk 140. Yondelen, J. J. van Yerversdijk 140. Yondelen, J. M. van mid, Achterom 80. Yondelen, L. J. van timmermanBagijnhof 80. Yons, J. olieslagerOranjeplantage 12a. fYoogd, B. T. de mil. apotheker, Oranjeplantage 13. Voorduin, Mevr. wed. J. H. geb. Baronnes v. Heemstra—Oosts. 16/. Yoorham, J. werkman, Achterom 107. Yoorkamp, C. winkelier, Geerweg 90. Voorhuijzen, D. H. behangerVlamingstraat 71. Yoorstraton, J. brandersknechtMolslaan 78. Voort, wed. A. B. v. d. geb. Hazelhorst Bagijnhof 48. Voort, C. v. d. metselaar, Gasthuislaan 191. Voortman, A. Voorstraat 13. Voortman, G. agent van politie le kl., Burgwal 42. Voortman, J. M. zeepziederBagijnhof 42. Vorkötter, Mevr. wed. C. M. geb. Otto - Wijnhaven 10. Vorstius, Mej. J. M. J. Papenstraat 20. Vos, dames Buitenwatersloot 257. j-§*Vos', J. H. logement- en stalhouderBuitenwatersloot 259. f*Vos J. R. metselaarVoorstraat 51. j-§*Vos, x. timmerman en koffiehuishouder, Stationsplein 2. Vos, D. de bediende, Oosteinde 186. Vosj wed. I), de geb de Koning Harmenkokslaan 39. Vos, J- de molenaarHof v. Delft. Vos J. de - koekbakker. Zuiderstraat 60. Vos, J. de amanuensis, Westerdwarsstraat 41. Vos' J. de stads omroeper, Kerkstraat 14. Vos', Mej. wed. J. D. de geb Besnard Ilypolitusbuurt 25. -!-§* Vos', M. de in gedistilleerd, Hypolitusbuurt 25. Voskuil, wed. H. geb. Franken - Breedsteeg U. jVoskuil, G. homomanEzelsveld 27. Voskuil, H. schipperZuidoinde 102. Voskuil, L. melkvsrkooper, Boterbrug 15. Voskuil, L. koopman, Gasthuislaan 236. Voskuil, L. G bouwknecht, Oosteinde 228. Vosmaer, W. 1® luiï- art., Oude Langendijk 18. -j-*Vredenbregt, J. S spekslager, Vrouwenregt 13. Vredonbregt, P. kleermaker, Pieterstraat 64. -j-*Vredenbregt, S. L. -vleeschhouwerVoorstraat 39.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 155