122 Yis, P. ververZuideinde 95. Vis, W. glasblazerHaagweg 75. (Vrijenban). fVisee, A. G. gep. majoor artillerieOude Delft 251. Visscher, Meyr. wed. C. P. geb. Cox Oude Delft 161a. Visscher, Mcj. J. C. M. Noordeinde 46. Yisser, Mej. de wed. A. geb. Zeeuw Kolk 9. Visser, D. timmermanKolk 9. Yisser, D. verver2e "Westerstraat 10. Yisser, J. J. cond. art., aan de Seine, (Hof van Delft). -j-Yisser, H. grutter en hoopman, Kolk 9. Yisser, N. C. hoopman in brillenZuidersteeg 18. Yisser, P. C. werkman, Paardenmarkt 49, Yisser, P. D. fortificatie-opzichter, Korte Geer 11. Yisser, II. de olieslager, Rietveld 113. fVitters, A. wagenmaker Oosteinde 97. Yiveen, B. broodbakker, Molslaan 21. Ylasblom, C. metselaar"Westerstraat 108. Ylasblom, H. H. gasvitter, Verversdijk 110. f§*Ylek, J. G. P. J. grutter, Lange Geer 30. -j-§*Ylek, J. J. brander en lid Gemeenteraad, Oude Delft 17a. Ylet, D. schoenmaker, Bagijnhof 32. Ylet, P. werkman, Oosteinde 112. Yliegenthart, B. agent van politie le hl., Idopsteeg 45. f Vliegenthart Jr., L. oliefabrikant, Rotterd. Weg 58. Yliek, wed. J. B. geb. Nieuwint Oosteinde 246. Yiet, F. v. smid, ILarmenkokslaan 57. Yliet, H. v. smid, Westerdwarsstraat 29^. f§ Vliet, N. van Oude Delft 114. Vliet, R. van schipper, Zuideinde 62. Yliet, W. van scheepmaker, Gasthuislaan 153. f§Vliet, W. F. v. leeraar gymnasium, v. Leeuwenhoeksinsel 20Jf. Yliet, W. K. van schrijverNieuwe Schoolstraat 14. Ylugt, A. v. d. smid, Rotterdamsche Weg 42. Ylugt, C. v. d. werkman, Noordeinde 61. Ylugt, C. v. d. conciergeSchoolstraat 3. fVoet, H. R. onderwijzer, Oude Delft 34. Vogelezang, G. arbeider, Geerweg 160. Vogelzang, Mej. J. S. - modiste, Koornmarkt 66a. Vogelzang, Mej. wed. W. M. geb. v. d. Bilt Choorstraat 53. Yogt, J. C. kleermaker, Crommelinlaan 53. Vollaars, H. T. sigarenmaker, Yerl. Pieterstraat 127. Vollaars, wed. K. geb. v. d. Burg Yerl. Pieterstraat 127. Vollebregt, A. J. timmermanWesterdwarsstraat 27h.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 154