109 Starrenburg, J. smid, Raamstraat 10. Starrenburg, A. metselaar, Buitenwatersloot 186. Staten, de wed. E, van geb. Borking Zuideinde 68. Staveren, J. van stoker, Aschvest 10//. f Staveren, H. van Nieuwe Langendijk 74. Steemers, J. schoenmakerBeestenmarkt 5 Steen, M. van der Heermaker, Doornikstraat 17. Steenbeek, A. van Oosteinde 50. Steenbeek, Mej. A E. van Cellebroersteeg 41. Steenbeek, Mej. C H van Cellebroersteeg 41. Steenbeek M. N. van broodbakkerYoorstraat 107. Steenbeek, N. P. A. van broodbakker, Beestenmarkt 2. Steenbeek, T. D. M. van metselaar, Molslaan 52. Steenbergen, wed. C. van geb. Bontje - Yijverstraat 9. Steenbergen, W. D. A. van letterzetterOosteinde 9. Steenbergen, R. M. v. officier v. gezondheidBinnenwatersl 21. Steenewaard, de wed. L M. geb. Maes Yerversdijk 52. fSteenis, G. van gep. O. L ambtenaar, Oude Delft 25. Steens, do wed. M. C. geb. Ovordijk Yischsteeg 13. Steenstra Toussaint, Mej. J. Oude Delft 207. Steenweg, P. smid, Kerkstraat 9. Steetskamp, L. H. bloemistOostsingel 16;». Stegeman, G. P. koopmanKromstraatsteeg 17. f§Stein, J A. von Kantoorgracht 7. Stein, J. A. von commies IJ. S. M., Kantoorgracbt 7. fStein, J. C. II. von kleermakerYlamingstraat 107. Stein^ J. C. II. von kleermaker, Molslaan 40. Steinmetz, Mevr. de wed. M. H. P. C. W. geb. Steinmotz Wijnhaven 11. Stek, L. v. d gep. rijksveldwachter, 2e Westerstraat 8. Stellaard, C. vrachtrijder op s IlageYerversdijk 57. Stelser, de wed. W. D. geb. Oprust Paardenmarkt 36. Stelsel", P. bediende, Geerweg 88. Stelten, P. J. J. stoker, Ilam 24. Ster, M. C. v. d. molenaarKrabbelaan 120. (Hof v. Delft). Sterk, A. winkelierCboorstraat 6 Sterk, C. timmerman, Singelstraat 26 (Hof v. Delft). Steuerwald, Mej. C. Oude Delft 131. Steijger, H. schipper, Scheepmakerij 28. Steijger, A. M. kleermaker, Dertienbuizen 4. Steijger, B. timmerman, Dirklangenstraat 33. Steijger, Mej. C. Papenstraat 20. Steijger, G. J. geweermaker, Oosteinde 220.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 141