98 fRuijgrok, W. Ylamingstraat 25. f§Ruijs, J. winkelier"Wijnhaven 16. f§*Ruijs, J. J. kastelein, Markt 67. Ruijs, M. koopman, Buitenwatorsloot 226a. Ruijten, B. C. kapelaan Burgwal 20. f§Ruijter, F. de practizijn, Broerhuislaan 8. Ruijters, H. zinkwerkenSingelstraat 8. (Hof v. Delft,i. Ruijven, H. van Koornmarkt 44 fRuijven, C. van in pist, Nieuwe Langendijk 33a, Ruijven, Mej C. v. onderwijzeres, N Langendijk 33a. fRuijven, H. A. v. ambtenaar gasfabriek, Zuiderstraat 5. Ruijven, Mej. J. C. van winkelierster, Voorstraat 1. Rijgersberg, A, arbeider, Anna Boogerd 49. fRijk, J. olieslager, Beestenmarkt 13. Rijken, P. G. hoofdbeambte N. G. en S. F., Jaagpad 197. (Hof van Delft). Rijken, S. F. v. d. ge-^npl. 3e kl. hospitaalv. d. Mastenstraat 9. Rijlaarsdam, A. C. vleeschhouwerWesterdwarsstraat 35. Rijlaarsdam, S. visscher,. Biesland 28. Rijn, A. van metselaarZuiderstraat 132. Rijn, A. T. van Verlengde Pieterstraat 84 f§Rijn, A J. van kapper, Oude Delft 135. Rijn, K. van vereer, Zuideinde 84. Rijn, L. van schipperZuideinde 46. f§*Rijn, L. van commissionair in effectenClioorstraat 16. Rijn, P. van broodbakkerBuitenwatersloot 171. Rijn, wed. P. van geb. Kollen N. Langendijk 13. Rjn J. van Laan v. Overvest 172. (Hof v. Delft). Rijnboutt, J. gep. sergeantN. Langendijk 48. Rijnders, A zadelmaker, Crommelinlaan 52. Rijnders, A. coud. art. Raam 74. Rijnders, G. bediendeBrab. Turfmarkt 39c. Rijnen, Mej. M. L. E. Oude Delft- 17. Rijnsburger, J. bouwmanOostsingel 11c. Rijnveld, Mej. de wed. F. geb Hess Voldersgracht 6. fRijnveld, M. vleeschhomoerVoldersgracbt 6 Rijst, L. v. d. stalknechtWesterstraat 78 Rijsterborgh, M. scheepmakerPieterstraat 44. Rijsterborgb, Mej. de wed. M. C. geb. Klinke Markt 68. Rijsterborgh, Mej de wed P. M. geb. v. Kampen Buiten- watersloot 45. Rijt, P. van Spoorsingel 179. (Hof v. Delft).

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 130