96 f*Roodenburg, N. timmermanRietveld 13. Roodenrijs, wed. M. geb. van Duijn Oosteinde 45. Roodenrijs, M. kleermakerWesterstraat 132. fRoodenrijs, S. F. A. -bezemmakerOosteinde 47. Roodenrijs, W. A. fondsbodeVischsteeg 17. Rooker, J. G. F.ambtenaar N. G. en S. fabriekOostsingel 39a. (Vrijenban). Roos, J. de steenhouwerZuiderstraat 142. §Rooseboom, L. kapt. art., Iiypolitusbuurt 16. Roosmalen, J. F. van glasblazerPieterstraat 54. Roosmalen, 1'. J. van broodbakkerBrab. Turfmarkt 81. Roovaart, J. v. d. loodgieterWesterstraat 122. Roovers, C. O. I. ambtenaarTorenstraat 7. Roovers; F. schoenmakerPieterstraat 18. Roovers, T. P. smidWesterdwarsstraat 77. Rooij, A. J. de boekbinderOude Delft 226. Rooij, J. A. de boekbinderOude Delft 226. Rooij, wed. J. de boekhandelSpoorsingel 23. (Hof v. Delft). f§* Rooij, J. A. van bouwkundigev. Leeuwenhoeksingel 2Od. Rooijen, Mej. de wed. M. v. geb. Post Brab. Turfmarkt 74. Rooijen, J. B. van banketbakkerOosteinde 138. Rooijen, G. L. v. steenhouwerKantoorgracht 9. f§* Rooijen, J. A. v. meubelmakerBinnenwatersloot 14. Rooijen, Mej. de wed J. M. v. geb. Kouwenhoven Oranje plantage 12c. t§"'Rooijen, M. C. v. bierhandelaarAchterom 1. Roozenburg, de wed. H. geb. Eijgermans Oosteinde 202a. Ros, G. v. d. gep. maréchausseeVlamingstraat 68. Ros, Mej G. J. winkeldochterOude Langendijk 13. Rosemeijer, wed. W. M. geb. Mulder Singelstraat 28. (Hof van Delft). Rosemeijer, F. M. metselaar2e Westerstraat 47. Rosendaal, Mevr. de wed. F. geb. Melort Kieuwelaan 24°. Rosenthal, P. C. koetsierAgnethapark 4a. (Hof v. Delft). Rosier, G. icerbnan, Fortuinstraat 18. Ross, F. beambte militair hospitaalOosteindo 75. Rossel, J. M. bezem,maker, Zuideinde 16. Rossel, J. M. bezemmaker, Zuideinde 66. Rossel, L. -kleermakerRaam 2. t§* Rossum, I). H. v. apotheker, Markt 48. Possum, J. P. v. molenaar, Jaagpad 207. (Hof v. Delft). Rossum, J. v. molenaar, Jaagpad 208. (Hof v. Delft), Rossum, W. G. v. directeur rijkstelegraafVerversdjjk 53.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 128