80 Monster, J. olieslagerMarkt 58. Monté, J. O. Oosterstraat 36. Moor, C. J. tuinder, Yerversdijk 91. Moorman, A. C. apothekersbediendeWijnhaven 22. Moorrees, L. II schoenmakerYlamingstraat 69. Moorsel, Mej. de wed. M. van geb. Yelthoven Brab. Turfm. 77. f*Moorsel, S. van v/eeschhouwer, Oosteinde 178. Moorsel, T. van kleermaker, Brab. Turfm. 77. Moorsel, Mej- M. A. van modiste, Brab Turfm. 77. f§Mooij, W. F. schrijver 11. M-, Oude Delft 195. Mooij, J. de - bezemmakerYischsteeg 50. Mooij, W J. de fondsbodeHarmenkokslaan 29. Morien, A agent van politie le lelAchterom 61. Morien, Gr. timmermanZuiderstraat 26. Morien, J. D. warmoezierWateringsehe Yest 58. Morien, II. M. warmoezierKrabbelaan 117. (Hof van Delft). Morien, M O. tuinderGeerweg 10. Moritz, II. winkelier, Achterom 59. Moritz, R J. II koopmanYerversdijk 152. f§Morro, G. J leeraar P S., Oude Delft 6. f§Most, B. v. d. kamerbehanger, Koornmarkt 74. Most, F. A v d. ambt. II. S.M., Koornmarkt 74. Mosterd, L. koopman, Buitenwatersloot 125. Mosterd, A. schipper, Lange Geer 16. Mosterd, J. - Laan v. Overvest 175. (Hof v. Delft). f*Mourik, J. H. v. tapperPaardenmarkt 16. Mourik, W II. v. bezemmaker, Zuideinde 72. Mouthaan, P J. hoofdingenieur, Oostsingel 55 (Yrijenban). Moutliaan, I. J. gea.gr klerk bij Delf and, Oosts. 50. (Yrijenban). Mouton F. wever, Oude Langendijk 23. Muhlenweg, J. F. E. leeraar H. B. S., Oude Delft 110. Muilman, P. tuinder, Raamstraat 26. Muis, W. A. pottenbakkerMolenstraat 6. Mulder, D. W. smid, 2e Westerdwarsstraat 37. Mulder, J. J. P. koetsier, Westerstraat 120. Mulder, de wed. C. geb. Godwalt Oosteinde 106. Mulder, de wed E J. geb. Mulder Ylamingstraat 88. Mulder, J. A. boekdrukker, Koornmarkt 65. Mulder. J. A. werkmanYlouw 19. Mulder, J. E. smid Gasthuislaan 36. Mulder, L metselaarWateringsehe Yest 8. Mulder, L J. mandenmakerRietveld 107. Mulder, W. machinist, Dirklangendwarsstraat 34.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 112