74 j-Maarel, L. y. d. koopmanVoorstraat 5. f§Maarel, N. y. d. Brab. Turfmarkt 31. •j-§Maarel, P. y. d. Oosteinde 254. Maaren, A. y. kleermakerMarkt 81. Maaren, N. J. Yan Rijks-Ambtenaar, Westerdwarsstraat 74. f§*Maas, A. winkelierKruis "17. Maas Geesteranus, Mej J. C. Oude Delft 178. Maas Geesteranus, G. W. Koornmarkt 20. f§Maas Geesteranus, P. lid GemeenteraadKoornmarkt 20. Maat, G. v. d. smid, Ezelsveldlaan 23. Maatje, A. rietdekkerZuideinde 31. Maatje, A. sddpper, Lange Breedsteeg 10. f§Maatje, A. H. schipper, Lange Geer 52. Maatje, C. schipperVerversdijk 144. Maatje, C. besteller, y. d Mastenstraat 5 Maatje, P. timmerman, Gasthuislaan 20. Maatje, J. schipper, Gasthuissteeg 7. Macalester Loup, Mej. J. v. Papenstraat 20. Mackaij, W. K. Baron oud rentmeester Kroondomein, Spoor- singel 20. (Hof v. Delft). Mac Lean, W. P. H. schrijver R. M,, 2e Westerstraat 3. Macloet, J. houtzaag molenaar, Buitenwatersloot 138. Maas, L. Crommelinlaan 95. j§* Magendans, K. broodbakkerChoorstraat 9. Mair, J. Ie kleermakerAchterom 43. Mair, P. J. Ie kleermaker, Singelstraat 33. (Hof v. Delft). Mair, W. Ie kleermakerZuiderstraat 108. Makkes, N. concierge gymnasiumOude Delft 53. Man, J. zadelmaker, Achterom 121. j-M'an, J. E. de le luit. art., Oranjeplantage 27. Man, Moyt. wed. C. H. M. de geb. de Ruijter Oude Delft 207. Man, J C. de smid, Buitenwatersloot 75. Man, J. PI. de sigarenmaker, Westerdwarsstraat 29h. •j-§Man, M. J. de burgemeester van Hof van Delft, Oude Delft 207. Man, W. de leapt, art., Oude Langendijk 10. Man, W. H. de sigarenmakerRietveld 60. f§* Mandele, C. H. v. d. commissionair in effecten, Oude Delft 157. Mandele, E. W. H. v. d. wijnkooper, Spoorsingel 124. (Hof van Delft.). Mandele, Mevr. de wed. A. J. v. d. geb. P'ontein Oude Delft 121. -j-§* Mandele, Mr. W. K. S. v. d. commissionair in effecten, ad vocaat en procureurlid gemeenteraad, Oude Delft 145. Mandt, Mevr. de wed. E. geb. Roest Zuiderstraat 35.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1887 | | pagina 106