99 t Moritz, H. Winkelier, Achterom 59. Mrritz, J. Koopman, Verversdijk 152. Moritz, J. Krom wed. Oostplantsoen 8. J Morre, G. J. Leeraar P. S., Oude Delft 6. Morre, Mevr. wed., geb. J. Grootenhuis Oude Delft 6. f Most, B. v. d. Kamerbehanger, Koornmarkt 74. Mosterd, L. Koopman, Buitenwatersloot 125. Mourik, G. v. Tuinder, Buitenwatersloot 116. Mourik, W. H. v. Bezemmaker, Zuideinde 72. Mouthaan, G. J. Hoofdingenieur, Oostsingel 45. Mouthaan, I. J. Geagr. Klerk bij Delfland, Oostsingel 45. Mouton, Murk Co. Houtkoopers, Buitenwatersloot 48. Mouton, F. Wever, Oude Langendijk 29. Muhlenweg, J. F. E. Leeraar H. B. S., Oude Delft 110. Muilman, P. Tuinder, Buitenwatersloot 20. Mulder, C. Godwalt wed. Donkerstoeg 69. Mulder, E. J. v. Tol wed. Vlamingstraat 88. t Q Mulder, J. A. Boekdrukker, Koornmarkt 65. Mulder, J. A. Werkman, Molslaan 171. Mulder, J. F. Steenhouwer, Anna Boogerd 42. Mulder, L. J. Mandenmaker, Rietveld 105. Mulder, W. Machinist, Dirklangendwarsstraat 34. Muihuizen, J. W. Olieslager, Buitenwatersloot 150. Muihuizen, W. J. Stukadoor, Gasthuislaan 64. Mullem, Z. Timmerman, Rotterdamsche Weg 8. Muller, A. J. Melkverkooper, Molsteeg 28. Muller, C. F. Portier, Spoorsingel 189. Muller, G. J. Mouter, Geerweg '132. Muller, Mevr. wed., geb. H. Adams BrabandscheTurfmark70. Muller, J. F. Smid, Choorstraat 21. Muller, L. Koopman, Verversdijk 94. J Q Muller, P. Goudsmid, Zuiderstraat 76. Muller, S. M. Drabbe wed. Nieuwe Langendijk 29. Muller, W. A. Timmerman, Verlengde Pieterstraat 137. X Muller, E. J. du Celliée Comm. van Politie, Oude Delft 225. f Muller, J. W. du Celliée Luit.-Kol. Intendant, Noordeinde 5. Muller Zn., P. A. Drogisten, Markt 47. Munck, J. de Rijks-Ambtenaar, Markt 56. Munder, W. H. Student I. I., Binnenwatersloot 10. t Munnekrede, P. T. van Chirurgijn, Hypolitusbuurt 18. Munnik, F. L. Smid, Beestenmarkt 19. Munnik, J. M. Kleermaker, Pieterstraat 28. Munnikhuizen, P. Waagwerker, Verversdijk 168.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 99