87 Levensverzekening-Maatschappij te 's Hage«Eigen Hulp Agent H. L. Verschoor. Levensverzekering-Maatschappij te Rotterdam, AgentenJ. H. Weber en F. Welsink. Levi, E. J. Koopman, Dertienhuizen 7. X Levoir, Dr. L. G. Leeraar P. S., Houttuinen 15. Lhoist, J. H. Wapencontroleur, Molslaan 181. Libot, F. J. Zadelmaker, Nieuwe Langendijk 49. Libot, J. J. Winkelbediende, Donkersteeg 9. Liebe, F. W. A. Geweermaker, Trompetstraat 21. Lier, C. van Schoenmaker, Vlouw 30. Liessen, H. J. Mr. Vuurwerker, Buiten watersloot 77. Lievaart, A. Bouwman, Gasthuislaan 209. Lievaart, A. Timmerman, Oostsingel 16e. Lievaart, J. Bouwman, Nieuwe Langendijk 59. t QLigtenberg, C. M. Tapper, Pepersteeg 3. Ligtenberg, M. A. Goossens wed. Pepersteeg 3. Limborgh, L. W. v. d. Perk wed. v. Westerdwarsstraat 15. f QLindeman, A. Spekslager, Lange Breedsteeg 7. Lindeman, A. J. Onderwijzer, Boterbrug 9. Lindeman, C. Lem wed. Boterbrug 9. Lindeman, J. A. Schipper, Rotterd. Weg l45. Linden, G. v. d. Schipper, Scheepmakerij 9. Linden, C. M. v. d., geb. Wiegman Tapster, Oosterstraat 94. Linden, F. v. d. Oude Langendijk 29. Linden, Mej. J. v. d. Koornmarkt 74. Lindenburg, C. Smid, Scheepmakerij 3. Lindenburg, C. Wagenmaker, Scheepmakerij 3. Lindenburg, L. C. Smid, Rietveld 190. Lindenburg, W. Onderwijzer, Scheepmakerij 3. Lindo, Pb. Fabriekant, Rotterd. Weg. LindtL. v. Burgwal 1. LinkA. C. Melkverkooper, Kromstraatsteeg 16. Link, J. Smid, Nieuwe Langendijk 96. LinkJ. P. Oostsingel 17. Link, L. C. Koperslager, Nieuwstraat 7. Linnenkamp, H. M. Portier, Wateringsche Vest 58. Lint Go.de in Bouwmaterialen, Westvest. QLint, A. N. de Koopman, Oude Delft 31. LintveltMej. B. J. Oude Langendijk 13. Lips, G. J. Smid, Achterom 85. Lips, F. Koperslager, Vlamingstraat 87. Lispet, C. Melgers wed. Rietveld 143.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 87