6 S3 Lange, J. de Magazijnknecht, Zuiderstraat 166. f Q Lange, J. P. J. de Boterkooper, Voorstraat 21. Lange, M. Geweermaker, Geerweg 101a. f Langelaan, A. Koopman, Achterom 40. Langelaan, Mej. J. Bremmer wed. Jacob Gerritstraat 26. Langen, M. G. Bediende, Oostsingel 54. Langen, H. G. Koopman, Cellebroerstraat 35. Langen, A. van Mandenmaker, Verversdijk 83. Langen, E. Westerman wed. van Kolk 7. Langen, P. van Loodgieter, Verversdijk 37. t Langen, W. van Mandenmaker, Lange Geer 72. Langen, W. van Mandenmaker, Rietveld 46. Langendonk, W. Schrijver R. M., Nieuwe Laan 4. X Langerveld, P. Wagenmaker, Buitenwatersloot 215. Langeveld, G. Koopman, Ezelveld 26. Langeveld, G. Sigaren-Depothouder, Pepersteeg 13. QLans, P. C. Fabriekant en Lid Gemeenteraad, Oude Delft 8. t QLans, W. O. A. Fabriekant, Oude Delft 126. Lans Co., firma P. C. Runmolen, Oranjeplantage 2. Lans, G. v. d. Schipper, Rotterdamsche Weg 29. Lans, G. v. d. Tuinder, Rotterdamsche Weg 29. Lans, J. v. d. Tuinder, Trompetstraat 18. Lantinga, B. L. Schrijver, Oranjestraat 39. Lantinga, Mej. S. S. v. d. Meulen wed. Oranjestraat 39. Laros, A. Bouwman, Buitenwatersloot 3. Laros, C. Gruttersknecht, Westerdwarsstraat 13. Laros, G. IJzergieter, Buitenwatersloot 244. Lasalle, Mej. H. Bruijne wed. Winkelierster, Beestenmarktl 2. Laseur, J. Kuiper, van der Mastenstraat 43. Last, J. M. Metselaar, Nieuwe Langendijk 71. Laurillard, S. C. F. Student P S., Markt 81. Leautaud, G. J. Zuiderstraat 76. Lecomte, A. Leeraar P. S.Plioenixstraat 46. Lecomte, Mevr. wed.geb. J. Brocx Kocnmarkt 32. X Q Lecq, A. F. v. d. Broodbakker, Buitenwatersloot 225. Lecq, B. v. d. Broodbakker, Westerdwarsstraat 8. Lee, A. v. d. Schipper, Molenstraat 7. Lee, D. v. Onderwijzer, Buitenwatersloot 160. Lee, N. v. Verver, Gasthuislaan 24. Lee, P. C. de Verver, Oosterstraat 60. Lee, W. J. v. Kleermaker, Achterom 161. X LeeA. v. d. Schipper, Molenstraat 7. Lee, A. G. v. d. Tingieter, Gasthuislaan 50.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 81