G. van der Kaaden Gz., 66 De ondergeteekende beveelt zich aan tot het maken van BESTEKKEN en TEEKEN1NGEN van veschillende bouwkundige werken. OUDE DELFT No. 29. J Jutte, H. Smid, Oosteinde 224. jutteH. Smid, Harmenkokslaan 37. Jutte, H. Voorstraat 35. Jutte, J. Nieuwpoort wed. Harmenkokslaan 74. Jutte, J. Machinist, Achterom 82. Jutting, Mej. S. H. Starkenhurg Oude Delft 116. t Juijnboli, Dr. A. W. T. Hoogleeraar I. I., Oude Delft 36. 1 Kaaden Gz., G. v. d. Bouwkundige, Oude Delft 29. Kaaden, J. v. d. Verver, Buitenwatersloot 205. Kaaden, J. v. d. Vlugt wed. v. d. Westerdwarsstraat 21. Kaiser, Dr. E. J. A. Arts, Noordeinde 17. Kaldeijer, G. Storm wed. Beestenmarkt 38. Kales, C. Timmerman, Oosteinde 94. Kalf, J. Kleermaker, Crommelinlaan 45. Kalken, P. v. Ambt. Gem.-Gasfabriek, Choorstraat 23. Kalkman, F. Winkelier, Verversdijk 190. Kalt, H. P. Scheikundige, Oude Delft 239. Kam, W. Jti. Stuf ,ht P. S., Nieuw=traat 5. Kamm, H. Molslaan 137. Kamp, Mevr. wed., geb. H. A. L. v. Kraaijenoordt Phoenix- straat 48. Kampen, D. W. v. Winkelier, Lakenraamlaan 6. Kampen, J. P. v. Koopman, Buitenwatersloot 210. Kampen, K. H. E. v. in Groenten, Oude Delft 175. Kampen, M. v. Tuinder, Westerstraat 1. Kampen, P. v. Tuinder, Buitenwatersloot 208. Kampen, S. J. v. Tuinder, Buitenwatersloot 58. Kan, K-Olieslager, Geerweg 101b. Kan, A. v. Werkman, Zuideinde 107. Kan, Mej. E. v. Hulst wed. v. Lange Breedsteeg 27.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 66