F. BUSSMANN, IS. G3ROÓÏB MJÜgiiSrïlL- BURLAGE ESSMEIJER. mjlrkt e. 26 „Nieuw Magazijn" ran Manuiacturen, MANTELS, MODES, ENZ. ENZ. NB. Heeren kleedingstukken worden onder leiding van bekwame Coupeurs op maat afgeleverd. IN MANUFACTUREN, KarpettenBedden, Dekens, enz. enz. Burghoorn, J. BranderslVnechtHam 11. Burghoorn, J. Leerlooier, Zuiderstraat 160. Burghoorn, J. Brandersknecht, Ham 17. Burghoorn, J. Vijlenkapper, N. Langendijk 62. Burghoorn, L. Smid, Rotterd. Weg F» Burghoorn, L. Stoker, Achterom 67. Burghoorn, W. Werkman, Zuiderstraat 168. Burkels, P. Papenstraat 22. Burlage, B. E. in Manufacturen, Markt 12. Burlage, J. H. in Manufacturen, Markt 12. Burlage Essmeijer, firma in Manufacturen, Markt 12 BurwinkelK. R. J. C. in ManufacturenMarkt 5. Bus, G. H. Gep. Rijks-ambtenaar, Hypolitusbuurt 31. Bus, G. P. Telegrafist, Hypolitusbuurt 31. Busscher, H. F. Kleermaker, Crommelinlaan 98. Bussmann, F. in Manufacturen, Markt 6. Bustin, Mej. M. A. J. Winkeljufvrouw, Oude Delft 133. t§ Q Buuren, A. C. v. Tapper, Brab. Turfmarkt 61. Buuren, F. G. J. v. Commissionair, Zuideinde 115. Buuren, J. C. J. v. Kantoorlooper, Wateringsche Vest 11. Buuren, J. H. v. Sigarenmaker, Exercitieplein 3. Buuren Zn, Wed. J. v. Commissionairs, Zuideinde 115.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 28