%hm tataèrt-labSii 19 Boxtel, Mej. A. M. v. WinkeljufFr., Wijnhaven 17. Braams, H. Barbier, Achterom 16. 1 Braams, L. Koperslager, Lange Breedsteeg 28. Braams, R. Timmerman, Molslaan 7. 1 Braams, W. Timmerman, Vrouwenregt 2. 1 QBraanker, J. den Timmerman en Aannemer, Verversdijk 63. 1§ QBraat Sr., F. W. Fabriekant, Hijpolitusbnurt 31. t§ QBraat Jr., F. W. Fabriekant, Phoenixstraat 13. Braat, Mej. D. Voldergracht 12. t QBraat, B. in Zaden, Koornmarkt 51. Braat, E. v. Kemp wed. v. d. Mastenstraat 38. Braat, Mevr. wed., geb. M. E. Steenbrink Brab. Turfmarkt 85. Braber, A. Kleermaker, Pieterstraat 37. Braggaar, H. Gem. Ambtenaar, Westerdwarsstraat 20. Brakel, P. F. v. Werkman, Verl. Pieterstraat 80. Brake], K. G. v. Stoker, Oosteinde 192. Brandt, G. Metselaar, Bagijnhof 23. Brandt, Mej. J. Oranjestraat 24. Brandts, H. Artist, Brab. Turfmarkt 81. Brandwaarborg-Maatschappij te Rotterdam, (Algemeene Onderlinge) Agenten R. de Kat en H. de Kat Rz., GEBOUWEN, MEUBELEN, KOOPMANSCHAPPEN, WINKELGOEDEREN, en GEBEEDSCHAPPEN. Opgericht te Rotterdamin het jaar 1818. Onder Bestuur van de Heeren DAVID DUNLOP, Directeur. MATTHEUS HENDRIK CORNELIS VAN OOSTERZEE, CORNEL IS HENDRICUS VAN DER LOÖY, WILLEM SIMON BURGER Wzn., Commissarissen. R. DE KAT, II. DE KAT Rzn. Correspondenten. Brandwaarborg Maatschappij te Arnhem. (Algemeene Geldersche) Agenten: Contze Lagerwey. Brandwaarborg-Maatschappij slmperial," Agenten: Contze La gerwey. Brandwaarborg Maatschappij (Verzekering- en) te Arnhem, opge richt in 1809 en 1826. Agent: B. M. Drayer. Brans, A. Smid, Crommelinlaan 43. Brauning, A. A. Geweermaker, Westerstraat li. Braxhoofden, J. A. Bediende, Koningsplein 19.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 21