18 Bosch, Mej. M. v. d. Onderwijzeres, Dertienhuizen 8. Bosch, M. v. d. Lust 'wed. v. d. Vrouwjuttenland 17. Bosch, M. v. Vliet wed. v. d. Oosterstraat 9. Bosch, P. v. d. Timmerman, Ezelsveld 13. Bosch, W. v. d. Geweermaker, Doelenstraat 51. Bosch, S. W. v. d. Geweermaker, Vischsteeg 1. Boshoff, B. Pianostemmer, Vcrversdijk 45. Boshuyer, J. Rietveld 166. Boskamp, H. J. Mandenmaker, Wateringsche Vest 20. Bosler, G. J. Bediende, Markt 45. Bosman, A. Bonardt wed. Achterom 88. Bosman, A. Zeelenberg wed. Brab. Turfmarkt 3. Bosman, C. J. Werkman, Bagijnhof '17. BosmanD. M. Harthoorn wed. Buitenwatersloot 78. Bosman, J. M. Romijn wed. Kerkstraat 11. Bosman, K. A. Bediende, N. Langendijk 55. Bosman, M. C. de Jeer wed. Vcrversdijk 77. Bosman, N. Smid, Fortuinstraat 19. Bosman, P. Instrumentmaker, Westerstraat la. Bosman, W. Werkman, Rietveld 157. Bossard, W. Zadelmaker, Oude Delft 44. 1 Bosscha, Dr. J. Hoogleeraar Directeur P. S., Oude Delft 93. Bosscha, K. A. R. Student P. S.Oude Delft 9. 1 Bosschaart, A. M. S. R. Boekhouder, Oude Delft 8. -Bosschaart, R. M. Spoorbeambte, Oude Delft 8. Bosscher, Mej. G. W. Winkelierster, Binnenwatersloot 37. Bosscher, Mej. C. J. G. M. Naaister, Nieuwstraat 12. Bottelier, G. Boekhouder, Paardenmarkt 35. Bottelier, J. J. Heusdans wed. Paardenmarkt 35. Bouman, S. K. Student P. S., Brab. Turfm. 67. Boumeester, J. Student P. S., Voldersgracht 17. Bousquet Co., firma Isaac Zeepfabriekanten, Voorstraat 92. Bout, D. Smid, Buitenwatersloot 103, J i Bout, S. de Graaf wed. Buitenwatersloot 224. Bouwer, J. Bezemmaker, Oosieinde 218. Bouwer, P. S. Koetsier, Wateringsche Vest 6. t Bovenlander, A. Smid, Noordeinde 39. t 5 Bovenlander, C. Koftiehuishouder, Koningsplein 5. Bovenlander, J. Smid, Koningsplein 5. Boxhoorn, A. W. Verver, Rietveld 144. Boxhoorn, J. Kleermaker, Rietveld 76. Boxman Diemont, A. Student P. S., Nieuwstraat 3 Boxmeer, J. J. Koperslager, Zuiderstraat 116.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 20