Stoom- en andere Wertónigen. Molslaan 44. KOPEE- EI ÏETAALGIETEEIJ. Z. OliënVetwaren en CaoutclioncpaM|ng. 158 REPAREERT ALLE SOORTEN TAN HANDELAAR IN IJsseling, L. Grafmaker, Raam 58. IJsselman, C. Verver, Markt 77. IJsselstein, Mevr. wed., geb. M. J. Greemans Lange Geer 8a. Zaalberg, Mej. A. G. Verwoerdt wed. Heiligengeestkerkhof 1. Zaalberg, J. Fondsbode en Winkelier, Voldersgracht 43. Zaalberg, Mej., geb. v. d. Ende Modiste, Voldersgracht 13. Zalm, J. v. d. Koetsier, Buitenwatersloot 183d. Zande, J. v. d. Koornmarkt 65. Zanden, H. v. d. Timmerman, Cellebroerstraat 7. Zanden, L. v. d. Timmerman, Harmenkokslaan 53. Zandstra, S. Agent van Politie, Grommelinlaan 67. Zanger, J. de Hoofdagent van Politie, Buitenwatersloot 223s. Zanger, W. Zwart wed. de Buitenwatersloot 223d. Zanten Jut, E. F. van Student P. S., Hypolitüsbuurt 9. Zee, E. II. Wijnmaalen wed. Oosteinde 109&. Zee, G. in Garen en Band, Brabandsche Turfmarkt 56. 1 Zee, P. v. d. Kopergieter, Molslaan 44. Zee, A. Mustert wed. v. d. Gasthuislaan 154. Zeegers, C. J. Meubelmaker, Kolk 18. Zeegers, J. Kromstraatsteeg 24. Zeegers, M. Blankensteijn wed. Verversdijk 91. Zeeland, A. van Geweermaker, Verlengde Pieterstraat 82. Zeelenberg, G. Schrijver R. M., Nieuwe Langendijk 56. Zeelenberg, C. Onderwijzer, Kantoorgracht 5. Zeelenberg, C. Boogaart wed. Kantoorgracht 5.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 158