IJ. 157 Wijk, M. II. Kisker wed. ran Ver versdijk 162. Wijk, W. van Glasblazer, Geerweg 159. Wijkmans, II. P. Winkelier, Choorstraat 43. Wijkmans, J. N. Schoenmaker, Cellebroerstraat 9. Wijkmans, P. J. G. Schoenmaker, Cellebroerstraat 9. W ijnaendts, Mr. M. A. Advocaat en Lid Gemeenteraad, Koornmarkt 76. t QWijnandts, P. J. Spekslager, Oude Kerkstraat 9. Wijnandts, W. Werkman, Korte Geer 9. W ijnants, H. Vlasblom wed. Oosterstraat 19. Wijnants, II. G. Oosterstraat 19. Wijnbergen, S. L. Koopman, Molslaan 106. W ijnen, R. Gep. O. I. Ambtenaar, Spoorsingel 164. Wijngaarden, P. Kleijn wed. v. Gasthuislaan 12. Wijnmaalen, A. Kuiper, Ham 14. Wijnmaalen, II. Mandenmaker, Oosteinde 144. Wijnmaalen, II. Barbier, Gasthuislaan 106. Wijnmaalen, H. Verver, Oranjeplantage 71. Wijnmaalen, H. Mandenmaker, Oosteinde 117. Wijnmaalen, H. Schoenmaker, Rietveld 232. Wijnmaalen, H. Mandenmaker, Harmenkokslaan 59. Wijnmaalen, H. Werkman, Koningsplein 10. Wijnmaalen, J. Mandenmaker, Oosteinde 117. Wijnmaalen, J. Mandenmaker, Oosteinde 147. Wijnmaalen, J. - Schoenmaker, Vlamingstraat 8. Wijnmaalen, J. Barbier, Van der Mastenstraat 10. Wijnmaalen, J. C. Sigarenmaker, Geerweg 173. Wijnmaalen, J. F. Mandenmaker, Rotterdamsche Weg 18. W ijnmaalen, P. T. Mandenmaker, Lange Broerhuissteeg 3. Wijnmaalen, R. Mandenmaker, Rietveld 39. Wijnmaalen, R. T. Mandenmaker, Lange Broerhuissteeg 3. WTjnmaalen, W. Sigarenmaker, Buitenwatersloot 21. Wijnmaalen, W. Timmerman, Brabandsche Turfmarkt 14. Wijtenhorst, J. P. Student P. S., Voorstraat 4. IJepstra, L. Libosan wed. Dertienhuizen 1. IJperen, L. van Barbier, Gasthuislaan 188. IJssel, J. van Agent van Politie, Westerdwarsstraat 33. IJsseldijk, T. H. van Machinist, Vrouwjuttenland 37. IJsseling, A. Waagwerker, Vischsteeg 52. IJsseling, G. W. Schoonhoven wed. Rietveld 66.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 157