Gebr. G. 0. A. y. d. Telden, 142 GROOTHANDEL IN STEENKOLEN COKES. MAGAZIJNEN Wateringsche Vest, Gasthuislaan, Scheepmakerij. Dirklangenstraat 53. Kantoren: Gasthuis|aan l95. Veldhoven, G. Boekbinder, Zuideinde 104. Veldhoven, Mej. M. H. Winkelierster, Oude Delft 189. Veldhoven, J. P. Gep. Onderofficier, Oude Delft 189. Vellekoop, G. Verver, Schoolstraat 4. t§ 2 Vellekoop, P. Loodgieter, Ghoorstraat 13. Vellekoop, W. Geweermaker, Achterom 69. Vellekoop, W. Kuiper, Paardenmarkt 41. Velsen, L. v. Schipper, Gasthuislaan 159. I Veltman, Mevr. de wed., geb. S. Stolk Spoorsingel 60. Velzen, A. v. d. Arend wed. v. Brabandsche Turfmarkt 92. Velzen, A. Kramer wed. van Brabandsche Turfmarkt 92. Velzen, A. v. Sigarenmaker, Lakenraam 3. Q Velzen, B. v. Zuideinde 75. Velzen, B. M. v. Kuiper, Westerstraat 9. Velzen, B. M. v. Melkverkooper, Zuideinde 39. Velzen, G. v. Schuitenjager, Zuideinde 83. Velzen, G. v. Bouwman, Harmenkokslaan 72. Velzen, C. v. Hoek wed. v. Melkverkoopster, Bagijnhof 54. j 1 Q Velzen, H. v. Timmerman, Noordeinde 63. Velzen, H. J. H. v. Melkverkooper, Gasthuislaan 247. Velzen, L. van Schipper, Zuidersteeg 11. Velzen, M. Plussie wed. van Oude Langendijk 35. Velzen, M. G. van Oude Langendijk 35. Velzen, N. L. van Sigarenmaker, Zuiderstraat 122. Velzen, P. van Bouwman, Zuideinde 74. 4 Q Velzen, P. van Kuiper, Oranjeplantage 87. Velzen, P. van Bouwman, Verversdijk 10. Velzen, F. H. C. van Oosteinde 196. 4 Q Velzen, W. J. F. van Bierhandelaar, Verversdijk 34. i 4 QVen, B. A. v. d. Distillateur, Wijnhaven 11.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 142