Strik van Linschoten, Mej. G. W. Wijnhaven 1. Strooker, P. Schoenmaker, Trompetstraat 94. Strous, M. C. Reijns wed. Achterom 84. Struif, M. v. d. Werkman, Cellehroerstraat 5. Struijf, M. S. v. d. Tuinder, Buiten watersloot 3. X Struijff, D. v. d. Zadelmaker, Oosteinde 9. X Struijff, F. H. v. d. Vrouwjuttenland 18. Q Struijff, H. C. v. d. Koffiehuishouder, Voldersgracht 5. Struijff, W. v. d. Timmerman, Achterom 165. Struijff, J. Albers wed. v. d. Brabandsche Turfmarkt 84. Struijk, A. Visser wed. Bagijnhof 23. Struijk, A. A. Bagijnhof 23. Struijk, A. D. v. Bagchem wed. Bagijnhof 44. Struijk, A. P. J. Loodgieter, Bagijnhof 44. Struijk, A. J. Oosterstraat 86. X Q Struijk, C. M. Koopman, Rietveld 52. Struijk, H. Timmerman, Bagijnhof 44. Struijk, J. C. Loodgieter, Bagijnhof 44. Struijk, Mej. M. v. Vlooten wed. Kleermaakster, Voorstraat55. Struijk, N. Tuinder, Lange Broerhuissteeg 9. Struijk, N. Tuinder, Molslaan 103. Strijbos, C. A. J. v. Schrijver R. M., Zuiderstaaat 100. Strijp, J. H. Gem.-Ambtenaar, Trompetstraat 30. Stuul, Mej. M. A. Nieuwe Langendijk 64. Stuijt, W. v. d. Handschoenmaker, Crommelinlaan 103. Stuijt, P. N. v. d. Winkelbediende, Markt 46. Suermondt, H. M. Student P. S., Choorstraat 27. Suhl, M. M. Kouwenhoven wed. Oosteinde 115. Suhl, G. B. M., Teekenaar, Oosteinde 115. Sunder, G. Molslaan 50. X Suringar, G. G. F. L. Fabriekant, Phoenixstraat 54. Suringar Co. Fabriekanten van Parfumerien, Phoenixstr. 54. QSusholz, K. Binnenwatersloot 20. Susholz, S. Vleeschhouwer, Binnenwatersloot 20. Suttorp, J. Winkelbediende, Westerdwarsstraat 7. Suijlter, P. Werkman, Leeuwenhoeksingel 42. X Swalme, Dr. A. v. d. Directeur van het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen »St. Joris Gasthuis", Koningsplein 29. Swaluw, B. v. d. Barbier, Kromstraatsteeg 14. Swaluw, G. v. d. Schoenmaker, Vlouw 23. Swaluw, B. v. d. Werkman, Kromstraatsteeg 24. Swan, C. v. d. Werkman, Donkersteeg 31. Swarttouw, A. G. H. Koopman, Oude Langendijk 14.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 135