133 1 Steenis, G. R. van le Luit. Art., Koornmarkt 1. Steens, M. C. Overdijk wed. Vischsteeg 13. Steenstra Toussaint, Mej. J. Voprstraat 40. Steenstraten, P. M. H. van der Student P. S., Gasthuislaan 111. Stegeman, G. P. Koopman, Kromstraatsteeg 17. 1 Stein, J. A. von Kantoorgracht 7. 1 Stein, J. C. H. von Kleermaker, Vlamingstraat 107. Steinmetz, Mevr. wed., geb. M. H. P. C. W. Steinmetz Anna Boogerd 2. Stellaard, C. Vrachtrijder op 'sHage, Verversdijk 57. Stelser, W. 2. Oprust wed. Paardenmarkt 36. Stelten, P. J. J. Stoker, Gasthuislaan 218. Strengnaerts, H. C. J. Student P. S., Nieuwstraat 5. Sterk, A. Broodslijter, Vlamingstraat 14. Sterkman, P. A. W. Choorstraat 16. t Steuerwald, E. Hoogleeraar P. S., Oude Delft 81. Steuerwald, Mevr. wed., geb. G. G. Spakler Hypolitusbuurt 27. Steur, J. A. G. v. d. Student P. S., Koornmarkt 43. Steijger, II. Schipper, Scheepmakerij 15. Steijger, A. M. Kleermaker, Dertienhuizen 4. Steijger, B. Timmerman, Dirklangenstraat 33. Steijger, Mej. C. Papenstraat 20. Steijger, F. Werkman, Gasthuislaan 63. Steijger, G. J. Geweermaker, Oosteinde 220. Steijger, J. J. Kuiper, Hoefijzersteeg 12. Steijger, L. Geweermaker, Bagijnhof 52. Steijl, Mej. S. v. d. Bosch wed. Oude Kerkstraat 4. Steijn, G. Tuinder, Aschvest 2a. Stieltjes, Mevr. wed., geb. C. M. J. Pasteur Oude Delft 4. t Stigter, A. Kuiper, Vlamingstraat 84. Stigter, P. van Gameren wed. Westerstraat 17. t Q Stigter, P. J. Kuiper, Vlamingstraat 101. Stigter Zn., P. J. Kuipers, Vlamingstraat 101. Stoel, F. Spoorwegbeambte, Dirklangendwarsstraat 36. t Stokkum, J. L. v. d. Nikkersteeg 3. Stokvis, W. L. Israëlitisch Voorganger, Koornmarkt 12. Stolk, A. A. Leestenmaker, Zuiderstraat 120. Stolk, A. A. Leestenmaker, Gasthuislaan 129. Stolk, C. Houtzaagmolenaar, Dertienhuizen 12. Stolk, C. Spapen wed. Lakenraamlaan 8. Stolk, D. Schoenmaker, Verversdijk 85. Stolk, J. Melkverkooper, Zuideinde 27. t§ Q Stolk, J. Kuiper, Oosteinde 123.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 133