132 Spuiman, J. J. Loodgieter, Achterom 133. Spuiman, M. C. Wijnmaalen wed. Achterom 133. Spuiman, P. J. Steendrukker, Achterom 133. Spuiman, P. J. Pakhuisknecht, Achterom 141. QStaamer, M. H. in Galanteriën, Jacob Gerritstraat 16. X Staaij, F. T. v. d. le Luit. Inf., Oranjeplantage 51. Staaij, P. v. d. Smid, Nieuwe Langendijk 21. Stad, J. Sigarenmaker, Oranjestraat 8. Stadhouder, Mej. N. D. Zuiderstraat 106. Stahlie, J. Scheepmaker, Scheepmakerij 22. Stakenburg, H. G. Koster wed. Achterom 139. Stallinga, J. Wagenmaker, Verversdijk 27. Stalman, J. G. Mandenmaker, Exercitieplein 45. Stam, G. J. Leeraar P. S., Oude Delft 131. t Stam, F. van Kofflehuishouder, Paardenmarkt 14. X QStam, H. van der Vleeschhouwer, Choorstraat 45. Stams, J. L. H. R. G. Kapellaan, Oude Delft 180. Stap, A. v. d. Schipper, Zuideinde 10. Stap, A. F. v. d. Molenaar, Scheepmakerij 36. X Stap, J. v. d. Verver, Voorstraat 31. f Q Stap, P. v. d. Schipper, Zuideinde 43. Stap, P. v. d. Werkman, Scheepmakerij 36. Starre, L L. v. d. Metselaar, Westerdwarsstraat 27. Starrenhurg, Mej. J. R. Kolstee wed. Breedsteeg 1 cc. Starrenburg, J. Smid, Westerstraat 1 Starrenhurg, A. Metselaar, Buitenwatersloot 186. Staten, T. P. Borking wed. van Verversdijk 41. Staveren, J. van Stoker, Westerdwarsstraat 41. x Staveren, H. van Opzichter R. M., Nieuwe Langendijk 74. Steemers, J. Schoenmaker, Beestenmarkt 7. Steenbeek, A. van Oosteinde 50. Steenbeek, Mej. A. E. van Cellebroersteeg 41. Steenbeek, Mej. C. H. van Cellebroersteeg 41. Steenbeek, J. J. van IJzergieter, Ezelsveldlaan 26. Steenbeek, K. Kuipers wed. van Broodslijtster, Zuiderstraat 52. X Steenbeek, M. N. van Broodbakker, Voorstraat 107. X Steenbeek, N. P. A. van Broodbakker, Beestenmarkt 2. Steenbeek, T. D. van Metselaar, Zuiderstraat 52. Steenbergen, O. van Werkman, Gasthuislaan 155. Steenbergen, W. D. A. van Letterzetter, Oosteinde 9. Steenbrink, Mej. E. Naaister, Kerkstraat 10. Steenewaard, L. M. Maes wed. Verversdijk 18. Steenis, G. van Gep. O. I. Ambtenaar, Oude Delft 21.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 132