tl R. Ill 1 Preun, B. H. Kleermaker, Beestenmarkt 35. 1 Preun, J. B. Kleermaker, Beestenmarkt 35. Preun, J. J. Kleermaker, Beestenmarkt 35. Preuninger, C. Baars wed. Achterom 83. Preuninger, G. J. J. Brievenbesteller, Lange Breedsteeg 25. Prince, J. P. Deurwaarder, Leeuwenhoeksingel 46. Princen, W. Kuiper, Buiten watersloot 161. Prins, A. M. Broodbakker, Rietveld 169. Prins, C. Drost wed. Vlamingsteeg 19. 1 Prins, G. M. Winkelier, Voldersgracht 31. t Prins, T. Timmerman, Vlamingstraat 52. 1 Prins, W. Timmerman, Vlamingstraat 78. Prins, W. J. Timmerman, Vlamingstraat 52. Pruimboom, G. Geweermaker, Buitenwatersloot 64. Puffelen, P. van Werkman, Verversdijk 27. Purmer, J. Kunstdraaier, Crommelinlaan 62. 1 Putten, G. van Bezemmaker, Oosteinde 39. Putten, J. v. d. Schoenmaker, Boterbrug 7. 1 Pijl, D. v. d. Gep. Inspecteur van Politie, Oude Delft 62. Pijl, J. A. F. v. d. Bierhandelaar, Oude Delft 62. Pijl, Mej. T. van Boven wed. v. d. Kolk 6. Pijnacker, A. M. Vleeschhouwer, Oosteinde 248. Pijnappel, J. Vrouwjuttenland 23. 1 Pijpers, G. J. H. Nieuwstraat 16. Pijpers, H. J. Metselaar, Oranjestraat 18. Pijpers, Mej. wed., geb. M. E. Drabbe Oude Delft 94. Quaedvlieg, F. H. Achterom 163. Quack, J. Metselaar, Oostsingel 5. Quack, P. G. Werkman, Fortuinstraat 16. Quant, P. G. de Student I. I., Oude Deltt 154. Quarles de Quarles, Mevr. wed., geb. A. M. E. v. Dongen Oranjeplantage 19. Quelhorst, G. L. Smid, Zuiderstraat 58. Raad, H. M. C. de Verlengde Pieterstraat 120. Raad, R. W. de Vleeschhouwer, Donkersteeg 3. Raadt, H. de Apothekersbediende, Oosteinde 180.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 111