Paerels de Waal, firma in Boter en Kaas, Caraeretten 2. Panhuijs, Mevr. wed., geb. A. M. Maij, Zuid. Avenue 1. Paissières, M. G. Just de la Controleur der Rijksbelastingen,. Oostsingel 42. t QPannevis, C. W. Zaadhandelaar, Markt 36. Pannevis, W. Leeuwenhoeksingel 23. t Paridon, T. Bezemmaker, Zuideinde 65. Parqui, Mej. M. M. Papenstraat 20. Pater, C. de Wagenmaker, Annastraat 3. Pater, J. C. M. J. v. d. Meijden wed. de Buitenwatersloot 112. t Paters, P. Broodbakker, Brabandsche Turfmarkt 88. Pecqueur, Dr. C. A. J. Leeuwenhoeksingel 6. Peeren, A. Spoorwegbeambte, Buitenwatersloot 130. Peeters, A. M. van Buijtenen wed. Lange Breedsteeg 29. Peeterse, G. J. J. Fondsbode, Annastraat '16. Peeterse, J. Opzichter, Buitenwatersloot 239. t Pekelharing, Mr. B. H. Hoogleeraar P. S., Phoenixstraat 56. t Peletier, P. F. le Luit. Art., Vlamingstraat 66. Pelgrim, J. G. Bureaubediende, Vlamingstraat 43. Pels, F. M. H. Portier Kleedingmagazijn, Oude Delft 41. Penders, Mej. wed., geb. J. G. Derwort Molenstraat 13. Penders, Mej. wed., geb. J. M. Drabbe Naaister, Nieuwstraat 8. t Penders, M. Winkelier, Koornmarkt 72. Penni, T. H. Molenaar, Kethelstraat 10. Penning, T. Grommelinlaan 37. Pennis, Mevr. wed. Overgaauw, geb. D. W. S. List Choorstraat 1. Pennock, J. J. Mr. Wagenmaker, Voorstraat 99. Pennock, A. Horlogemaker, Voorstraat 36. Peppen, G. J. van Bediende, Verversdijk 74. Peppen, J. G. van Geweermaker, Rietveld 164. Peppen, P. A. van Kuiper, Rietveld 194. Peppen, Mej. P. P. v. Winkelierster, Vrouwjuttenland 5. Pereboom, T. Schipper, Verversdijk 37. Perk Jz., A. Meelfabriekant en Grutter, Vrouwjuttenland 10. Perk, C. Papenstraat 20. f Perk, F. T. Gemeente Ontvanger, Scheepmakerij 44. Perk Zn., J. in Thee, Scheepmakerij 44. t QPerk, J. G. Grutter en Dir. Delftsche Broodfabriek, Vrouw juttenland 10. Perreijn, R. Kleermaker, Westerstraat 38. Peters, A. Zadelmaker, Westerdwarsstraat 29c. Peters, H. Timmerman, Westerdwarsstraat 29c. Peters, J. A. Smid, Rotterdamsche Weg 1".

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1884 | | pagina 107