67 Hengst (G. den), Nieuwe Langendijk 53, Hengst (J. G. den), kleermaker, Rietveld 181. Hengst (J. den), werkman, Vischsteeg 28. Henket (S. A. J.), geweermaker, Gasthuislaan 111. "f Henket (N. H.), hoogleeraar P. S., Koornmarkt 75. Henneveld (W.), smid, Pieterstraat 45. f Henneveld (,T. P.), timmerman, Binnenwatersloot 9, Henneveld (P.), timmerman, Raam 8. f Henneveld (H. P.), boekhandelaar, Oude Kerkstraat 5.. Hennevelt (F. W.), zadelmaker, Oosterstraat 88. Hennevelt (M. Streng wed.), Geerweg 28. Hennink (H.), arbeider. Vlamingstraat 111. Hennink (C.), Molslaan 54. Hennink (J. D. F.), Markt 56. Hennink (W. F.), Rietveld 64, Hennink (J. H. v. d. Tas wed.), Paardenmarkt 42. Hennink (B. G.), smid, Wateringsche vest 13. Henny (D. C.), student P. S., Markt 53. Herbig (H. J.), student P. S., Binnenwatersloot 25. Herder (T. den), koopman, Voorstraat 20. Herman (L.), zoutzieder, Buitenwatersloot 212. Hermans (T.), werkman, Pieterstraat 30. Hermans (J. F.), smid, Molslaan 54. Hersbach (C. v. d. Voort wed.), winkelierster, Achterom 32. Herst (Mej. C.), winkelierster, Koornmarkt 28. Herst (J. J.), werkman, Anna Boogerd 68. Hertz (J. H.), Doelenstraat 75. Hervin (M. M.), Buitenwatersloot 207. Hervin (M. J.), Buitenwatersloot 207. *f Herwijnen Sr. (A. v.), winkelier, Markt 6. Herwijnen Jr. (A. v.), in manufacturen, Hypolitusbuurt 1. Hes (P.), Buitenwatersloot 160. Hes (K. F.), schoenmaker, Wateringsche vest 1. Heschlé (H. C.), zilversmid, Vlamingstraat 27. Heschlé (C. W. v. Kralingen wed.), Vlamingstraat 88. Hess (M. M. v. Ruijven echtg. van), naaister, Gasthuislaan 78. Hesse (J. J.), zadelmaker, Noordeinde 20. f Hesse (P. A.), winkelier, Oude Kerkstraat 8. Hesselaar (J. H.), werkman, Anna Boogerd 52. Hesseling (T. v. d. Wiel wed.), Trompetstraat 54.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 89