33 Oocq (J. de), metselaar, Geer weg 147, Coeland (A.), stoffeerder, Fortuinstraat 21. Coelet (J. W.), sigarenmaker, Vijverstraat 4. Coelet (J,), leerlooier, Oosteinde 16. Coelet (W.), 3e Nieuwesteeg 4. Coelet (J. H. Roest wed.), van der Mastenstraat 6. Coelet (W. P:), wever, Geerweg 102. Coenders (E. M. C.), Oranjeplantage 7. Coenraad (J. M. v. d. Boogaart wed.), Verl. Pieterstraat 80. Coham (P. A.), Papenstraat 20. Cohen (J. L.), koopman, Markt 20. Cohen Stuart (mej. T. E.), Oranjeplantage 11. Cohen Stuart (mej. P. W.), Oranjeplantage 11. Colbé (J. J.), plateelbakker, Nieuwe Langendijk 90. Colen (S. II.), onderwijzer, Koornmarkt 43. -j- Colff van Hoogeveen (P. J. v. d.), oud Gem. secretaris, Oude Delft 157. Collard (J. L.), zadelmaker, Gasthuissteeg 5. Collee (J.), koperslager, Achterom 86. Collee (J.), geweermaker, Achterom 103. Collee (W.), geweermaker, Achterom 103. Collette (F. A.), bediende, Klooster 7. Collewijn (L. J. B.), Vrouwenregt 15. Collignon (N.), Oude Delft 136. Commenie (H.), brandersknecht, Molslaan 12D. Commers (J.), werkman, Raam 83. Comte (A. Be), leeraar P. S., Camaretten 1. -j- Coningh (Mr. J. S. v. Vrijberghe de), notaris, Oude Delft 211 Coningh (G. L. F. v. Vrijberghe de), student P. S., Oude Delft 211 Consent (J. J. H.), opperman, Geerweg 176. Contze (J. N.). Hvpolitusbuurt 33. Contze Lager weij, assuradeurs staatsloterij, Voldersgracht 3 Coppenrath (J. F.), koopman, Molenstraat 28. Coppens (C. A.), schipper, Rietveld 97. Coppens (G.), opperman, van den Mastenstraat 6. Coppers (M.), zeeftenmaker, van den Mastenstraat 15. Coppy (J.), arbeider, Gasthuislaan 106. Cores de Vries (J. B.), student P. S., Oude Delft 64. Cornax (J.), werkman, Zuiderstraat 16. Cornax (S.), Doelenstraat 66.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 55