28 Bruijn (A. de), plateelbakker, Oostcingel 11A. Bruyn Kops (C. J. de), Gem. architect en directeur der gas fabriek, Aschvest 31. Bruijn (D. de), opperman, Oostcingel 11 F. Bruijn (J. de), metselaar, Trompetstraat 62. Bruijn (W. de), koopman in boter, Molslaan 57. Bruijn (W. C. de), koopman, Molslaan 57. *f Bruijn (J. de), tapper, Halsteeg 3. Bruijn (W. H. M. de), sjouwer, markt 35. Bruijn (M. de), kleermaker, Trompetstraat 15. Bruijn (C. de), wagenmakei-, Oosterstraat 70. Bruijn (L. de), winkelier, Oostplantsoen 13. Bruijn (C. de), metselaar, Fortuinstraat 17. Bruijn (J. de), Geerweg 85. Bruijn (J. de), arbeider, Anna Boogerd 29. Bruijne (H. A. de), geweermaker, Scheepmakerij 7. Bruijnse (J. A.), schuitenjager, Zuideinde 45. Bruijnse (W.), schuitenjager, Zuideinde 46. Bruijnse (W.), schuitenjager, Crommelinlaan 8. Brijn (G. H. La), gem. ambtenaar, Gasthuislaan 253. Brijn (G. C. La), timmerman, Molslaan 73. Brijn (J. J. Ruychaver, wed. La), Molslaan 73. Bubberman (J.), serg.-maj. Inf. Raam 64A. Buchel (J.), bediende, Raam 62E. Buchel (J. v. d. Feijst, wed.), 3e Nieuwe steeg 14. Buchel (J.), sjouwer, 3e Nieuwe steeg 14. Budel (J. P.), cond. art., Raam 69. *-j- Bueren (D. v.), huisverver, Voorstraat 77. Bueren (D. J. v.), koopman in verfwaren, Voorstraat 77. Buhler (G.), broodbakker, Vrouwjuttenland 2. Buis (A. J.), student P. S., Oude Delft 23. Buisman (G.), student I. I., Oude Delft 131. Buisman (H.), student I. I., Oude Delft 131. f Buisman (G.), Predikant d. Rem. Gem., Vlamingstraat 24. Buitelaar (M.), smid, Verversdijk 126. Buitelaar (J.), werkman, Oostcingel 11-D. Buitenen (J. H. van), concierge H. B. S., Oude Delft 63. Buitenen (N. v.), stoker, Zuidersteeg 25. Buitenen (J. v.), werkman, Buitenwatersloot 110. Buitenen (.1. v.), werkman, Huitersteeg 3.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 50