43 f Bergantius (J. J.), Luitenant Kol. art., Oude Delft 440. Bergen (F.), opperman, Rietveld 425. Bergen (C. van), fabriekant, Noordeinde 43. Bei-gen (J. van), Brab. turfmarkt 22 Bergen (J. van), brandersknecht, Gasthuislaan 74. Bergen (P. Sparreboom wed. v.), Bagijnesteeg 42. Bergen v.. d. Grijp (C. v.), werkman, Achterom 78. Bergen v. d. Grijp (W. v. d. Heul wed. v.), Zuidersteeg 44. Berger (A. C.), brandersknecht, Ham 49. Berger (F.), sigarenkistenmaker, Oosteinde 480. Berger (M. Elderhorst wed.), Kantoorgracht 9. Bergh (B. v. d.), schoenmaker, Zuideinde 447. Berghe (J. G. Runneke echtg. van v. d.), Oosteinde 248. Berghe (J. A. v. d.), gep. militair, Brab. turfmarkt 38. Berghe (C. v. d.). Brab. turfmarkt 38. Bei'ghuizen (J.), werkman, Trompetstraat 68. Berghuizen (P.), opperman, Anna Boogerd 38. Berk (P. v. d.), Burgwal 20. *-}- Berkel (Mi), winkelier kruidenier, Oude Delft 7. Berkel (M.), onderwijzer, Oude Delft 7. Berkel (L- v.), kruidenier, Buitenwatersloot 247. Berkel (H. v.), logementhouder, Doelenstraat 78. Berkelaar (A.), koopman, Achterom 76. Berkhof (J. M,), bezemmaker, Zuideinde 65. -j- Berkhoudt (C. S.), koffiehuishouder, Delftg. weg 3. Berkhoudt (A.), tuinder, Oranjeplantage 9. Berkhoudt (J.), fondsbode, Oude Langendijk 33. Berkhout (A.), Zuideinde 84. Berkhout (D.), werkman, Lange Breedsteeg 24. Berkhout (J. Franken wed.), Kruis 44. Berkhout (J.), Oosteinde 446. Berkhout (A. Pouwels wed.), Voorstraat 103. Berkhout (J. P. Teding v.), student P. S., Oude Delft 30. Berkum (E. v.), werkman, Trompetstraat 61. Berlijn (A.), tapper, Heiligen Geestkerkhof 3. Bernard (P. J.), verver, Gasthuislaan 23. Berschot (J. v.), werkman, Doorniksteeg 9. Berschot (J. v. Dijk wed.), Vlamingstraat 70. Bertel (P. J.), student P. S., Papenstraat 22. Bervoets (L. W. C.), Techn. Adv. Mag. v. kleeding, Noordeinde 46

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 35