HL 14. f Ij. 3 lalderen, J. J. van werkman, Oosteinde 100. arthoorn, A M. K. Particulier, Verversdijk 61. artogh Heijs, S. B. Controleur Waterleiding, Leeuwenh.singël 51 Jlartman, Mej. E. C. M. geb. van Buren Zuideinde 115. Hellendoorn, J. F. R. Koornmarkt 52. Hendriksen, H. A. Koopman, Haarsteeg 9. Heuvelink, H. J. Ingenieur, Korte Breedsteeg 4. Hinrichs, Mej. M. J. Liefde Zuster, Oude Delft 203. Hoeven, Mej. J. van der Liefde Zuster, Oude Delft 203. Hoften, J. C. van Gep. Luit. Magazijnmeester, Markt 46. Hoik, H. van Wijnkooper, Hypolitusbuurt 11. Hoogendorp, J. P. W. Koornmarkt 28. Hoonhout, A. Schrijnwerker, Scheepmakerij 35. Horst, F. van der Raamstraat 22. Kap, G. J. Rijks-Veldwachter, Buitenw. sloot 225a;. Keeken, J. van Kleermaker, Oude Langendijk 29. Kersbergen, C. J. L. Bouwkundige, Koornmarkt 64. Kievit, L. de Werkman, Wateringschevest 11. Kinderen, J. P. A. der Broodbakker, Zuideinde '186. Klumperman, J. Werkman, van der Mastenstraat 13. Kniphorst, G. Koningsplein 2. Konings, M. Smid, Brab. Turfmarkt 11. Kop, Mej. L. Liefde Zuster, Oude Delft 203. Korlf, W. Zinkwerker, Zuiderstraat 204. Koster, T. N. Steenhouwer, Buitenwatersïoot 14. Kousbroek, P. T. Muziekant, Rotterd. weg l00. Kraus, J. Assistent in de Waterbouwkunde aan de P.S., Hypol. Kruis, W. C. Verver, Westerstraat 64. (buurt 45. Kruseman, M. E. Instrumentmaker, Westerdwarsstraat 5. Kuiper, G. Kofffiehuishouder, Binnenwatersloot 1. Laan, G. van der Horlogemaker, Voldersgracht, 25. Laar, wed. W. van der geb. Eising, Gasthuislaan 239. Labouchère, A. Fabrikant, Oostsingel 58a, (Vrijenban). Ladestein, J. Machinist, Agnetapark 191(Hof van Delft). Langen, C H. van Werkman, Raam 62a. eeilang, Mej. de wed. A. geb Scholten, Oude Delft 212 lenders, A. J. Wagenmaker, Phoenixstraat 74. eeuwen, L. van Particulier, Buitenwatersïoot 172. lij, G. Ingenieur, Binnenwatersloot 4. em, C. Officier Infanterie, Nieuwstraat 2.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 243