Hotel Lubrechts, I P. J. BREDERODE, BOTER, IMS, SPEK IN YETWAREN i LUBRECHTS, I ..^^®ehangse,PaP'e/-e/? COMPLEETS MEUBILEERINGEN, BUM- EI BUITENJALOEZIElN TEGEN FABRIEKSPRIJS. jm ADVERTENTIËN. IX VOORHEEN Heitel SCHAAP. m Uitmuntend gelegen voor H.H. Handels-Reizigers, -H Jj (Uitpakkamersenz.), Apartementen voor Familiën. w Propriélaire Behanger-Stoffeerder. Onde Delft 161. Verhuizingen met inbegrip van alle Onkosten. MATRASSEN IN ALLE SOORTEN EN KWALITEITEN. Smiraa's Tapijten naar Teekening. I .INT BHT «BOSIÉVT DÉTAIL. Kantoor: Noordzijde MOLSLAAN No; 26. CO «9^ A, j KAMER-MEUBEL- j HOFLEVERANCIER ^4UITiE

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 227