ADRESBOEK Onderscheidene Advertentiën. 1881. f7 8 OPGAAF VAN VEKSCHILLENDE BESÏÜEEN EN INSTELLINGL W. BEETS. DELFT. VAN MET OPGAVE VAN DE KIESBEVOEGDHEID DER INGEZETENEN. BENEVENS EEN EN EEN AANHANGSEL inhoudende: f

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 1