177 Volp (E. J.), Molenstraat 9. Vondelen (J. M. v.), Rietveld 173. Vondelen (L. J. v.), timmerman, Bagijnhof 80. Vondelen (A. M. Holkamp wed. v.), Verversdijk 140. Vondelen (J. J. v.), Verversdijk 140. Vons (H. J. Heesen wed.), Rott. weg 13. Voorbij (F. G.), koffiehuishouder, Rott. weg 9. Voorbij (J. Toorens wed.), Rott. weg 9. Voorham (J.), werkman, Kruis 33. Voorhuyzen (D. H.), behanger, Vlamingstraat 71. Voorman (J. L.), fortificatie-opzichter, Korte Geer 11. Voorstraten (J.), brandersknecht, Molslaan 78. Voort (C. v. d.), metselaar, Oostcingel 9. Voort (A. B. Hazelhorst wed. v. d.), Wateringsclie Vest 4. 1" Voortman (A.), broodbakker, Rietveld 47. Voortman (J. M.), zeepzieder, Bagijnhof 42. Voortman (G.), agent van politie, Geerweg 162. Voorst Vaders (P. J. v.), Oude Belft 154. Vorderman (G. C. M. M.), Nieuwe Langendijk 71. Vorkötter (C. J. M. Otto wed.), Wijnhaven 10A. Vorstman (J.), notaris, Hypolitusbuurt 28. *f Vos (T.), timmerman, Stationsplein 2. Vos (A. G.), timmerman, Stationsplein 2. Vos (J. R.), metselaar, Stationsplein 2. Vos (A. A. Roodenrijs wed.), Buitenwatersloot 257. *f§ Vos (J. H.), logementhouder, Buitenwatersloot 257. Vos (N. H.), koperslager, Doelenstraat 75. Vos (J. J. B.), sjouwer, Anna Boogerd 37. Vos (J. de), schoenmaker, Haarsteeg 19. Vos (J. Tiele wed. de), Aschvest 13. Vos (C. de), pakhuisknecht, Aschvest 13. Vos (J. de), schoenmaker, Zuiderstraat 4. Vos (J. de), koekbakker, Zuiderstraat 60. Vos (T. de), werkman, Oosteinde 2. Vos (D. de), bediende, Oosteinde 186. Vos (D. de Koning wed. de), Harmenkokslaan 39. Vos (J. de), Harmenkokslaan 39. Vos (J. D. Besnard wed. de), Hypolitusbuurt 25. Vos (M. de), in gedistilleerd, Hypolitusbuurt 25. Zie advertentie pagina II.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 199