176 "Vlasblom (G. Kip wed Bagijnhof 66. f Vlek (J. Jbrander, Oude Delft 210. Vlek (J. G.), koopman, Lange Geer 30. Vlek de Coningh (C. T.); Voldersgracht 9. Vlet (P.), sjouwer', Oosteinde 61. Vlet (D.), schoenmaker, Wateringsche vest 8. f Vliegenthart Jz. (L.), fabriekant, Rott. weg 14 Vliegenthart (L.), stoomolieslagerij, Scheepmakerij 29. Vliegenthart (B.), agent v. politie, Westerstraat 64. Vlielander (J. G. M. E.), student P. S., Oude Delft 195. Vliet (B. v.), schipper Zuideinde 62. Vliet (J. A. Albers wed. v.), naaister, Achterom 67. Vliet (W. v.), scheepmaker, Zuidersteeg 24. Vliet (C. v.), arbeider, Oosteinde 57. Vliet (D. v.), werkman, Gasthuislaan 67. Vliet (W. v.), sjouwer, Gasthuislaan 69. Vliet (F. v.), smid, Pieterstraat 77. Vliet (H. v.), smid, Rietveld 31. Vliet (C. v. Gulick wed. v.), Raam 51. Vliet (H. v.), werkman, Anna Boogerd 38. Vliet (N. v.), schipper op Rotterdam, Voorstraat 15. Vliet (W. T. v.), leeraar gymnasium, Choorstraat 36. Vlok (W.), arbeider, Geerweg 160. Vlugt (C. v. d.), concierge, 'Schoolstraat 3. Vlugt (A. v. d.), Vlamingstraat 25. Vlugt (A. v. d.), smid, N. Langendijk 72. Vlugt (C. v. d.), werkman, Noordeinde 61. Vocke (A. M. L. C. Coffing wed.), Koornmarkt 11. Voest (F.), smid, Brab. turfmarkt 33. Voet (H. R.), onderwijzer, Oude Delft 34. Vogel (J. Goeijer wed.), Vlamingstraat 28. Vogelaar (J. Veerkamp wed.). Oosteinde 26. Vogels (A. J.), sjouwer, Gasthuislaan 72. Volgelzang (W. F.), Oude Delft 34. Vogelzang (Mej. J. S.), modiste, Oude Delft 60. Vogt (J. C.), kleermaker,. Crommelinlaan 2. Vollaars (K. v. d. Burg wed.), Verl. Pieterstraat 127. Vollebregt (J. A.), werkman, Buitenwatersloot 39. Vollering (J. J.), Molslaan 12. Vollering (G.), bouwman, Leeuwenhoekcingel 20.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 198