173 -j- Vermaes (C.), boekhouder, Verversdijk 112. Vermande] (A. J.), Bjurgwal 22. Vermeul (J.), houtzaagmolenaar, Ezelsveldlaan 10. Vermeulen (A.), Lange Geer 66. Vermeulen (P.), smid, Lange Breedsteeg 35. Vermeulen (M.), bouwman, Lange Breedsteeg 41. ^--Vermeulen (W.), verver, Brab. Turfmarkt 36. Vermeulen (P.), schipper, Doorniksteeg 8. Vermeulen (P.), schoenmaker, Doorniksteeg 10. Vermeulen (A.), brandersknecht, Verl. Pieterstraat 139. Vermeulen (J. J.), werkman, Verl. Pieterstraat 147. Vermeulen (H. C. A. Klamer wed.). Westerstraat 74. Vermeulen (M.), brandersknecht, Westerstraat 25. Vermeulen (G.), schoenmaker, Westerstraat '17. Vermeulen (J.), schipper, Verl. Pieterstraat 104. Vermeulen (W. J. F.), Oranjestraat 2. Vermeulen (W. v. Rijn wed.), Markt 24. Vermeulen (G. H.), kramer, Kerkstraat 1. Vermeulen (L.), banketbakker, Choorstraat 33. Vermeulen (C.), blikslager, Dertienhuizen 11. Vermeulen (C.) Vlamingsti'aat 18. Vermeulen (A.), Rietveld 153. Vermeulen (K.), melkverkooper, Doelenstraat 80. -j- Vermeulen (Dr. P. ,T. A. H.), geneesheer, Voorstraat 60. Vermooten (P. G.), koetsier, Buitenwatersloot 182. Vernes (W.), olieslager, Scheepmakerij 32. Verouden (J.), geweermaker, Haarsteeg 7. Vei'ouden (M.), Haarsteeg 7. Verpoorten (H.), spekslager, Geerweg 10. Verreck (M. Kooremans wed.), Rietveld 230. Verreck (G. J.), werkman, Vei'l. Pieterstraat '138. Verschoor (P. F. L.), student P. S., Lange Geer 10. Verschoor (C.), kuiper, Rott. weg l19. -j- Verschoor (J. N.), dir. bank van leening, Broerhuislaan 21. -}- Verschoor (W. L.), notaris, Hypolitusbuurt 22. -j- Verschoor (H. L.), administrateur P. S., Vlamingstraat 72. Verschoor (J. ,T. H.), Verversdijk 186. Verschuren (G.), werkman, Doelenstraat 53. Verschuur (A.), arbeider, Zuidersteeg 23. Verschuur (A. D. Baron), lste luit. art., Vlamingstraat 50.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 195