172 Verboon (M.), Buitenwatersloot 99. Verboon (W. Blonk wed.), Buitenwatersloot 99. Werbooij (G.), oppasser, Vijverstraat 6. Verbree (J. Karstens wed.), Delfgaauwsche weg 2. Verbruggen (M. Langelaan wed.), Verversdijk 1241. Verbruggen (C.), werkman, Verversdijk 1244. Verbruggen (N.), tuinder, Geerweg 61. Vei'burg (N.), broodbakker, Oosteinde 111. Verburg (N.), werkman, Verversdijk 66. Verdaasdonk (T.), wagenmaker, Ezelsveldlaan 22. Verdam (N. C. H.). student P. S., Oude Delft 231. Verdonk (W.), Oude Delft 1911. Verduijn (P.), schipper, Zuiderstraat 11. Verduijn Lunel (P. F.), O.-I. ambt. met verlof, Koornmarkt 27. Verhaar (A. T.), werkman, Oosterstraat 1. -j- Verhaeren (W. O.), zeilmaker, Zuideinde 107. Verhagen (J.), werkman, Verl. Pieterstraat 111. Verhagen (P. H.), Burgwal 38. Verhagen (L.), schoenmaker, Boterbrug 2. Verhagen (A. J.), Trompetstraat 52. Verhagen (J. Brinkers wed.), Bagijnhof 50. Verhallen (T.), smid, Lange Broerhuissteeg 24. Verhappen (J.), werkman, Verversdijk 136. Verheul (A.), werkman, ICethelstraat 16. Verheul (F.), koopman, Beestenmarkt 5. Verheijen (H. M. A.), student P. S., Molenstraat 22. Verhoef (C. J.), kleermaker. Kruis 5. Verhulst (J.), bezemmaker, Voorstraat 19. Verhulst (A. G. de Vries wed.), Voorstraat 19. Verkaden (J.), arbeider, Oostcingel 16D. Verkouter (R. J.), molenaarsknecht, Van der Mastenstraat 11. Verlaan (S.), wagenmaker, Molsteeg 27. Verleg (J.), molenaar, ICethelstraat 10. Verleg (J.), Haarsteeg 9. Verleg (P.), Hopsteeg 5. Verloop (J. N.), Voorstraat 1. Vermaes (Mej. M. E.), Choorstraat 11. f Vermaes (A.), fabriekant, Oude Delft 171. Fabriek: Ezelsveld. Zie advertentie pagina II.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 194