'i' No. 4. (voor jongens) H. V. Leopold, hoofd. R. J. Kortmulder, le onderwijzer. W. J. van der Boor, onderwijzers. kweekelingen. H. J. Kolstee van der Plas, M. G. Huygens, J. Stigter, S. Rosendaal, B. F. Plasschaert, onderwijzer in het handteekenen. P. J. Ravenstein, 1 D. Stigter, j P. A. van Alphen, No. 5. (voor meisjes) S. C. F. Mengel van Koetsveld van Ankeren, hoofd. W. M. E. Enklaar, C. M. G. de Wijs, O. J. Engelen, geb. Van Cattenburch, A •J) onderwijzeressen. leeraren. A. G. Kosters, C. Reijers, B. C. Cosijn, A. van Leeuwen, M. van den Berg, M. Zuhli T. Visser, B. F. Plasschaert, Onderwijzend personeel aan de openbare bewaarscholen. No. 1. S. Rodenburg, hoofdonderwijzeres. M. van den Bosch, le hulponderwijzeres. Wed. A. J, La Brijn, geb. Ruychaver, B. Oostrum, E. M, Harkink, i T helpsters. S, Laros, E. M. J. G. Muller, S. Wissenburgh, A. J. M. Erkelens, VI

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 18