150 Schreuder (Mej. J. C. J.), bewaarschoolhouderes, Verversdijk 13, Schreuder (J. J.), schoenmaker, Molsteeg 5. Schreuder (W. J. J.), werkman, Pieterstraat 46. Schreuil (J. J.), cond. art., Achterom 123. Schriek (H.), werkman, Gasthuislaan 29. Schriek (C. P.), smid, Oosterstraat 7. Schrikker (J. H. v. Schie wed.), Papenstraat 20. *f§ Schrönen (J. B.), koopman, Jacob Gerritstraat 6. Schrijvers (A. U. v. Teijlingen wed.), Oude Delft 221. Schuilenburg (H. T.), Trompetstraat 29. Schuin (J.), scheepmaker, Oosteinde 206. Schuiten (A. A.), koopman, Jacob Gerritstraat 23. Schuiten (H. H.), bediende, Jacob Gerritstraat 15. Schultze (J. F.), Oranjeplantage 29. Schunlau (K. T.), kastelein, Oude Delft 151. Schut (P. J.), werkman, Vischsteeg 22. Schut (D.), olieslager, Scheepmakerij 10. Schut (IC.), olieslager, Scheepmakerij 31. Schut (T. Klinkenberg wed.), Zuiderstraat '138. Schut (W.), sjouwer, Gasthuislaan 96. Schut (O.), werkman, Buitenwatersloot 77. Schut (G.), timmerman, Buitenwatersloot 150. Schut (M. v. d. Bos wed.), Vlamingstraat 68. Schutter (IC. W. A.), gep. officier, Voldersgracht 25. Schuttevaer (G. J.), schipper, Scheepmakerij 40. Schuurhuizen (W.), schoenmaker, Zuiderstraat 142. Schuurhuizen (C.), werkman, Gasthuislaan 173. Schuurhuizen (P. v. Rijn' wed.), Ie Nieuwesteeg 19. Schuurman (H. C. A. R.), Luit. Art., Oude Delft 23. Schuurman (G.), oppasser, Donkersteeg 12A. Schuurman Hess (A.), vijlenkapper, Harmenkokslaan 88. Schuurman Hess (B. F.), schoenmaker, Oosteinde 69. Schuijl (J.), arbeider, Kruis 8. Schwake (F. W.), bouwknecht, Buitenwatersloot '19. Seesink (A. G.), verver, Buitenwatersloot 37. Segbers (M. Gruisro wed.), werkster, Vlouw 34. Segeren (S. M.), timmerman, Gasthuislaan 103. Selier (W. J.), smid, Molslaan 55. Selier (C. D.), Verl. Pieterstraat '169. Seller (E. E.), metaaldraaier, Kromstraatsteeg 29.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 172