139 Roo (J. de), molenaar, Rott. weg 18S. Roo (M. de), scheepmaker, Brab. turfmarkt 14. Roo (J. J. de), boekhouder, Gasthuislaan 80. Roo (A. D. de), Gasthuislaan 80. Roo (A. de), steenhouwer, Gasthuislaan 132. Roo (A. de), plateelbakker, 2e Nieuwesteeg 12. Roo (W. Haaxman wed. de), Zuiderstraat 198. Roo (A. de), schipper, Houttuinen 21. Roo (A. de), werkman, Buitenwatersl├│ot 82. Roo (A. de), metselaar, Buitenwatersloot 88. Roo (E. de), winkelier, Binnenwatersloot 5. Roo (W. de), smid, Vlouw 12. Roo (A. de), borstelmaker, Vlamingstraat '109. Roo (W. Bauer wed. de), Vlamingsteeg 28. Roo (A. Donai wed. de), Rietveld 54. Roo (Mej. O. de), naaister, Rietveld 58. Roo (J. de), timmerman, Raam 27. Zie advertentie pagina X XIV. Roo (J. A. de), metselaar. Nieuwe Langendijk 66. Roo (W. de), smid, Bagijnhof 48. Roo (J. de), koopman, Verversdijk 128. Roo (M. de), schoenmaker, Paardenmarkt 11. Roo (J. N. de), werkman, Anna Boogerd 19. Roodenburg (Dr. M. A.), geneesheer, Hypolitusbuurt 8. Roodenburg (N.), timmerman, Rietveld 13. Rooderijs (S. F.), bezemmaker, Oosteinde 45. Rooderijs (S. F. A.), bezemmaker, Oosteinde 47. Rooderijs (M.), fondsbode, Verversdijk 84. Rooker (J. G. F.), student P. S., Oude Delft 66. Roon (J. J. v.), zadelmaker, Zuiderstraat 182. Roos (J. J. v. Coevorden wed.), Oude Delft 237. Roos (K. F. H.),. student P. S., Oude Delft 237. *-j- Rooseboom (L.), Ie Luit. Art., Buitenwatersloot 255. Roosegaarde Jr. (G. J.), student I. I., Burgwal 24. Roosendaal (S.), onderwijzer, Koornmart 12. Roosmalen (P. J. v.), broodbakker, Oosterstraat 13. Roosmalen (J. F. v.), glasblazer, Paardenmarkt 48. Roovers (F. P.), smid, Wester dwarsstraat '18. Roovers (F.), schoenmaker, Molslaan 143.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 161