112 Meer (P. v. d.), Hopsteeg 6. Meer (J. B. v. d.), werkman, Kethelstraat 18. Meer (A. L. F. A. v. d.), schrijver, Oude Delft 100. Meer (J. H. v. d.), werkman, Vlamingstraat 19. Meer (A. Selders wed. v. d.), Vlamingstraat 14. Meer (G. v. d.), kleederbleeker, Oostcingel 21. Meer (J. J. v. d.), Oostcingel 22. Meer (J. v. d.), bouwman, Geerweeg 15. Meer (T. v. d.), bouwman, Geerweg 15. Meer (C. v. d.), bouwman, Geerweg 15. Meer (J. v. d.), arbeider, Exercitieplein 12. Meerburg (J. C.), Oude Delft 231. Meedervoort (H. T. v.), Doelenstraat 78. Meere (J. B.), Scheepmakerij 25. Meerman (L.), onderwijzer, Nieuwe Langendijk 78. Meerman (C.), kleermaker, Vlamingstraat 3. -j- Meerten (V. v.), distillateur, Noordeinde 23. -j- Meerten (H. E. v.), distillateur, Noordeinde 27. *-}-§ Meerten (L. A. v.), distillateur, Noordeindc 27. Meertens (E.), student I. I., Hypolitusbuurt 20. Mees (R. Oude Delft 234. Meester (A. M. v. Putten wed.), Pieterstraat 61. Meeuwezen (G.), tapper, Koornmarkt 82. Meeuwisse (J. T.), smid, Buitenwatersloot 144. Meeuws (H.), bediende, Oude Delft 82. Meeuwsen (M. T. Maas wed.), Buitenwatersloot 185i>'. Meeuwsen (A.), smid, Crommelinlaan 9. -j- Meinsma (J. J.), Hoogleeraar Directeur 1.1., Oude Delft 90. Meister (C.), koopman, Achterom 97. Melgers (J. J.), schoenmaker, Rietveld 151. Melgers (G. J.), stukadoor, Raam 85. Melgers (H. J.), smid, Vlamingsteeg 8. Melief (A. J.), schipper, Kolk 4. Melief (H.), schipper, Kolk 4. Melief (P. B. A.), schipper, Oostcingel 19. Melief (F. v. d. Ven wed.), Oosteinde 125. Melief (A.), bouwman, Oosteinde 125. Melief (M. J.), schipper, Gasthuislaan 136. Melker (J. Hoek echtg. van), Donkersteeg 75. Melkstap (P.), sjouwer, Kerkstraat 8.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1881 | | pagina 134