BESTEEDSTERS. Ducrenmodt. W. C. Rietveld. 8., 198. ParidoD. J. Tol. L. G. van Os. J. van Marxveld. van Vis. J. BEZEMMAKERS. Zuideinde. 7, 181. Koornmarkt. 3, 120. Builenwalersloot. 7, *247. Vischstecg, 6 Gasthuislaan. 310. BIERSTEKERS es VERKOOPERS. Perk. F. T. Oude Delft. 1, Dingemans. F. Iloo. A. de Waltman. Uebler. G. C. Droog. C. Schilperoort. Gaag. J. van der Weijnaends. Voldersgracht. 4 Binncnwaterslool. 2,. Luizenmarkt. 79. 118. 59. Doclslraat. Markt. Zuideinde. Koornmarkt. B,. 435. 5, 426. 8, 4, 359. 7» 1 1, 94. WljV. No.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1857 | | pagina 9