I I N 11 0 U 1). Bit. Orgelmakers36. Oml ijzer- en Lompen- koopers36. "arfumcriën37. i diers37, Porlions-tafelhouders. Portrclteurs Rouw-verliuurders Rijtuigschilders. Rijtuig- en Wagenmakers Rijluig-vcrhuürders Scheepmakers Schoen- en Laarzenma kers Smeden en Slotenmakers Steendrukkers Steenhouwers Steenkoopers Stoelenmakers Stoelenmatsters Stoffeerders Stukadoors Staatsloterij -RijIers van Sterkendrank 42, •hfoak, Snuif, Koffij, Thee, Sigaren 42 •Rekenmeesters, Kunst- schilders 43 37. 37. 37. 38. 38. 38. 38. 39. 40. 40. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 41. Bit. Timmerlieden 43. Tinnegieters45. Tuinzaden45. Uitdragers45. Varkcnsslagers45. Vensterglas-vcrkoopers 46. Yerw-verkoopers 46. Verwers, Vergulders en Glazenmakers 46. Verwers van zijden en katoenen Stoffen 47. Vleeschhouwers 47. Vuurwerk- en Ruskruid- verkoopers 48. Vroedvrouwen 48. Vijlenkappers 48. Wijnkoopers 48. IJzergielers 49. Ijzerwaren 49. Zaakwaarnemers en Stel lers van Onderhand- schc Acten 49. Zadelmakers. 49. Zagcnscherpers. 50. Zakkenmakers 50. Zeepzieders 50. Zeilmakers 51. Zouthandelaars. 51.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1857 | | pagina 54