lm I N 1I0U I). DIz. Carton werkers. 17. Courantenbezorgers 18. Commissionairs in Effec ten 18. Dansmeester18. Galanterie-winkels 18. GarenBandSaijet Tapisseri├źn 18. Geelgietcrs19. Genees- en Heelkundigen 19, Chirurgijns19. Gerookt -vleeseh -vcrkoo- jiers. 20. Goud- en Zilversmeden. '20. Geweermakers20. Gistverkoopers20. Grutters21. lleeren-artikelen 21. Hoedenmakers. (Dames) 21. llorologiemakers 21. Ilouldraaijers 22. Houtgravcurs 22. Houtkoopers 22. Instrumentmakers. 23. Kaarsenmakers. 23. Kabinetwerkers 23. Kleermakers. 23. KoJlijhuizen25. Koks en Pasteibakkers 25. Koperslagers 25. Korenmolenaars Kristal- en Glaswinkels. Kruideniers Kantoren van Inschrij ving, tot Verhuring van Huizen of andere Panden Kuipers Kunsllakkers Laken-winkeliers Lakcn-fabriekanten Leerlooijers Lcerverkoopers. Logementhouders Loodgieters Mandenmakers Manufacturen Melkslijters Metselaars Mode-of Wollcnnaaisters Mulsenmaakslers Muziek-onderwyzers.- Notarissen Omroepers t Olijslagers Onderwijzers, (School houders.) V r Huis-onderwijzers. Schoolhouderessen K Idem. t

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1857 | | pagina 53