IJZERGIETERS. Donker. De Gebr. Stads cingel. IJZERWAREN. Kat. H. de Marlet. 4, Heijden. E. van der Jacobgerritseslr. 5, 177. ZAAKWAARNEMERS en STELLERS VAN ONDER- HANDSCHE ACTEN. Heederik. L. Battum. D. van Cenijn. W. G. C. Oude Delft. Vlamingstraat. 1, 97. 4, 156. ZADELMAKERS. Verbeek. G. M. Rup. J. G. Koster. M. S. Hesse. P. A. Moers. C. Lange Geer. 1489. Breedsteeg. 1467. Gasthuislaan. 2, 361. Oude Delft. 6, 187. Buitenwatersloot. 7 - 4 Wijk. No. i

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1857 | | pagina 49