■J Ronde. G. de Berg. J. van den Maare. P. de Lock. H. Ouwerling. R. Huurman. T. B. Kruijthoff. L. Maar. P. de Koornmarfct. Verwersdijk. Voorstraat. Vlouw. Oosteinde. Vlamingstraat. Kruis. Derlienhuizen. wp. 1, 6. 6, 8, 1, 4, - 2,- 8, 98. 529. 231. 419.' 18B. 164. 187. 176. MODE- or WOLLENNAAISTERS. Kobold. Braams. Landheer. Trigt. H. van Moll. IleuvjL van den Scjnf van der ^oderli^irg. M. J. /JSfliinkl A. Vlamingstraat. Vrouwenregl. Oude Delft. 4, 4, 1, 8, 8, 4, 8, von Lengerke. 'JtjgsbuurtB, lleiivèl. R. W. van den Biimenwatersloot. 2, Voorstraat. Vlamingstraat Vlouw. Vandermaslenslr. 6, Turfmarkt. 2 j Rlujven. M. M. van 2» 173. 290. 77. 9. 69. 221. 421.. 544. 493. 37. 56. U". t No. -V.\ p mm

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1857 | | pagina 32