Rooij. J, A. de Volder sgr acht. 150. Bccrenbroek. Wed, Vischsteeg. 6, 519. Boo. J. de Verwersdijk. 6, 1573. Bruin. P. de g, 553. Langeveld. A. Buitenwater sloot. 7, 257. Huisman. N. Vlamingstraat. 4, 233. Kroese. H. Scheepmaker ij. 7, 102r Maatje. C. Gasthuissteeg. 1, 114, Schut. C, Achterom. 1, 39$ Herder. T. den Verwersdijk. 6, 574. Oei. J. van Voldersgracht. 4, 129. Hellegers. H. Br. Turfmarkt. 2, 346. Kramer. C.Achterom. 1, 414. BRANDWAARBORG-AGENTEN, esz. Weber. J. H. Achterom. 1, 589. Veth. B. Voorstraat. 6, 504. Gessel. J. van Oude Delft. 6, 213. Vorstman. J. Ilypolilusbuurt. 5, 480. Vorstman. W. H. Verwersdijk. 8, 135. Kat. R. de Markt. i, 425. Wilt Hamer. H. M. de Oude Delft. 1, 81. Zie Jaarboekje der Stail Delft, bij J. H. Molenbroek. ■Wijk. No.

Adresboeken Delft 1857 - 1949

Adresboeken | 1857 | | pagina 15