Adresboeken Delft 1857 - 1949

De adresboeken bevatten in alfabetische volgorde gegevens over de hoofdbewoner(s) van een woning (niet van inwonende familieleden, of inwonende huurders), vaak vergezeld van beroepsaanduiding en eventueel telefoonnummer.